Vinca.ro

Costul de transport se stabileste dupa lansarea comenzii impreuna cu echipa de consilieri de vanzari.
Program: L-V: 08:00-17:00; S: 08:00-14:00 |

Impermeabilizant A Plus

COD PRODUS: Vncn24
295.00 lei
Pret pe buc Pretul include taxa TVA de 19%; Costurile de livrare nu sunt incluseA Plus este un produs impermeabilizant care intensifică culoarea Este dezvoltat special pentru materialele lucioase și închise la culoare. A Plus protejeaza împotriva uleiurilor și a apei. Formă de prezentare - Recipient de 1L LA CE ESTE BUN ȘI LA CE SE FOLOSEȘTE A-PLUS este un produs tonifiant de impermeabilizare la ulei, nefilmogen, de ultimă generație, conceput în mod specific pentru aplicare pe suprafețe compacte cu un grad mic de porozitate, precum materialele recompuse pe bază de rășină. Ideal pentru evidențierea și aducerea la lumină chiar și a culorilor cele mai șterse, protejând suprafețele de probleme precum amprentele digitale imprimate prin utilizarea normală sau cauzate în faza de instalare. Produsul poate fi aplicat fie pe plăci, fie pe articole finite precum plite, blaturi pentru lavoare etc. Excelenta formulă stabilă și impregnantă face ca A-PLUS să fie utilizabil și pentru recuperarea și înnoirea culorii suprafețelor uzate, precum pardoseli, scări, pervazuri, balustrade, mese etc., evidențiind tonurile cromatice și protejând totodată structura suprafeței, fără a crea pelicule inestetice. Produsul este stabil împotriva radiațiilor UV și a spălărilor de întreținere. Excelent atunci când este utilizat cu gama de produse de întreținere precum A-SHINE, spray de curățare care nu lasă halouri, sau în combinație cu A-CLEANER, detergent specific pentru îndepărtarea depunerilor de calcar. CUM ȘI DE CE SE FOLOSEȘTE Produsul se utilizează în forma în care este furnizat. Pe suprafața perfect curată și uscată, Distribuiți produsul A-PLUS mod uniform și regulat, evitând formarea de pete de exces de produs pe și folosind un tampon, o perie lată moale sau o cârpă de bumbac necolorat.  Formula este echilibrată atât pentru lucrul în linie automatizată, cât și pentru lucrările manuale, fără a încărca prea mult suprafața și fără a se usca prea repede. Aplicarea prin metoda manuală pe plăci: aplicați A-PLUS pe placa dispusă orizontal, picurând produsul în stropi și uniformizându-l cu ajutorul unui tampon. După câteva minute, aplicați produsul A-PLUS prin stropire și masați-l cu un șervețel moale și uscat de hârtie sau cu o cârpă de bumbac îndepărtând eventualele excese. Aplicare: aprovimativ 35/55 mp/l. Aplicarea automată pe plăci lucioase și perfect uscate: aplicați prin pulverizare pe plăcile dispuse orizontal la capătul liniei de ceruire, folosind mașina de ceruire, apoi treceți produsul pe sub tampoanele de fetru în scopul uniformizării și înlăturării exceselor. Aplicare: aproximativ 50/80 mp/l. APLICARE APROXIMATIV 35-80 Mp/l, depinde de metoda de operare și de suportul tratat. PRECAUȚII Faceți întotdeauna un test preliminar, într-un loc puțin vizibil, pentru a verifica compatibilitatea cu suprafața, pentru a verifica următoarea nuanță a materiale și pentru a verifica consumul in funcție de absorbția materialului pentru care este destinat și la metoda de procesare. Nu aplicați la temperaturi mai mici de 10°C, pe suprafețe prea calde sau în bătaia soarelui, temperatura optimă pentru tratare este cuprinsă între 10°C și 25°C. Protejați suprafața de contactul cu apa în primele 24 de ore. AVERTISMENTE Consultați fișa de siguranță disponibilă la cerere.AMBALAJ Sticle de 1 l – 12/24 buc Canistre de 5 l – 4/6 bucCanistre de 10 lt/25 lt MANIPULARE ȘI DEPOZITARE Produsul trebuie să fie păstrat în recipientele originale, închise ermetic, la temperaturi cuprinse între 0 și 25°C, protejat de razele directe ale soarelui, într-un spațiu bine aerisit. În aceste condiții, produsul are o durată de viață de 12 luni de la data ordinului de livrare. Dacă materialul a fost păstrat peste durata recomandată unei depozitări sigure, acesta nu este neapărat inutilizabil, însă trebuie efectuată în prealabil o verificare calitativă a caracteristicilor relevante pentru utilizare. LIMITE DE RESPONSABILITATE Declinăm orice răspundere în ceea ce privește producția și daunele care ar putea rezulta din utilizarea necorespunzătoare sau incorectă a produsului, precum și din depozitarea necorespunzătoare a acestuia. Indicațiile pe care le oferim cu privire la caracteristicile produsului și la modul de utilizare al acestuia provin din rezultate aprofundate ale testelor de laborator și din experienţă. Cu toate acestea, nefiind posibilă stabilirea altor reguli în ceea ce privește utilizarea produselor, aceste indicații nu trebuie considerate obligatorii și, prin urmare, nu reprezintă o garanție formală. Pe lângă o bună practică de lucru, înainte de aplicarea produsului se recomandă citirea fişelor de siguranță, precum și a instrucțiunilor de pe ambalaj. Se recomandă efectuarea întotdeauna a unui test preliminar pentru a verifica compatibilitatea produsului cu suprafața ce urmează a fi tratată și cu efectul dorit, precum și pentru a putea stabili cel mai bine consumul în funcție de caracteristicile materialului pentru care este destinat produsul și de sistemul personal de folosire. PRODUS PENTRU UZ PROFESIONALProdusul a fost clasificat ca periculos în baza dispoziţiilor a Regulamentului (CE) 1272/2008 (CPL) (şi modificările succesive şi adecvările). De aceea, produsul cere o fişă de date de siguranţă conformă cu dispoziţiile Regulamentului (UE) 2015/830. Alte eventuale informaţii adiţionale cu pri vire la pericolul pentru sănătate şi/sau mediu se găsesc la secţiile 11 şi 12 ale fişei de faţă. Clasificarea şi indicarea pericolului: Lichid inflamabil, categoria 2          H225        Lichid şi vapori foarte inflamabili. Pericol prin aspirare, categoria 1   H304        Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii. Iritarea ochilor, categoria 1             H319       Provoacă o iritare gravă a ochilor. Toxicitate asupra unui organ ţintă specific - singură expunere, categoria 3                       H336       Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. Fraze de pericol: H225 Lichid şi vapori foarte inflamabili. H304 Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. EUH066 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. Fraze de precauţie: P210 A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. P233 Păstraţi recipientul închis etanş. P264 Spălaţi-vă . . . bine după utilizare. P280 Purtați mănușile de protecție și echipamentele de protecție pentru ochi / față. P301+P310 ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ / un medic P304+P340 ÎN CAZ DE INHALARE: transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație. Conține: HYDROCARBONS,C9-C11,N-ALKANES,ISOALKANES,CYCLICS,

Produse similare